Ostateczna lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 1-4.12.2020

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek.

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 14.12.2020 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na adres biura wskazany  w zestawieniu. Brak możliwości osobistego kontaktu, spowodowany sytuacją COVID-2019

Możliwość komentowania została wyłączona.