Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 29-31.12.2020

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 12.01.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.


Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.