UWAGA!!!


Operator informuje, iż zwiększa alokację na kolejne 4 nabory poza dedykowanym o kwotę 250 tys./nabór. Kwota alokacji to 1 250 000,00 + 10% rezerwy.

Comments are closed.