Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 07-10.09.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 23.09.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Przypominamy, iż punkty pracują zdalnie, wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Możliwość komentowania została wyłączona.