Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 05-08.10.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 22.10.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie  pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak możliwości osobistego kontaktu. Punkty pracują zdalnie

Możliwość komentowania została wyłączona.