UWAGA

w związku z wygaszaniem platformy SEKAP – od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP
do Urzędów
. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF – z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek
w ramach PSF.
Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022 pod warunkiem dostępności środków.

Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF – oparte o platformę ePUAP –  zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r. Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.

Comments are closed.