UWAGA!

Operator informuje, iż usługi rozwojowe z naboru 27-30.09.2022r., winny zakończyć się najpóźniej do końca stycznia 2023 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II” w marcu 2023 roku.

Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone i zatwierdzone przez Operatora do końca lutego 2023 roku.

Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

Możliwość komentowania została wyłączona.