Operator informuje o dodatkowym naborze

25 – 28 kwietnia 2023 roku, godz.: 08:00  – alokacja 1 500 000,00 zł

Zapraszamy do składania wniosków.

Usługi rozwojowe winny zakończyć się najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”.

Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone do Operatora do końca września 2023. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

Możliwość komentowania została wyłączona.