KOREKTA – PODSTAWOWA LISTA FISZEK

Operator zaktualizował listę fiszek. Aktualizacja nie wpływa na zmianę terminu dostarczenia dokumentów. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin złożenia upływa 05.05.2023. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż w okresie naboru dokumenty przyjmowane są do godziny 15.00

Możliwość komentowania została wyłączona.