UWAGA

w związku z wygaszaniem platformy SEKAP – od dnia 01.12.2021 r. wyłączona zostanie możliwość przesyłania wniosków przy użyciu platformy SEKAP
do Urzędów
. Powyższe oznacza konieczność dokonania zmiany sposobu składania fiszek wniosków w ramach PSF – z obecnie używanej platformy SEKAP na platformę ePUAP. Mając na uwadze powyższe, informujemy, że w okresie 30.11.2021 r. – 31.12.2021 r. anulowane zostają zaplanowane na ten okres nabory fiszek
w ramach PSF.
Przedmiotowe nabory zostaną przeniesione na rok 2022 pod warunkiem dostępności środków.

Równocześnie informujemy, że nabory fiszek w ramach PSF – oparte o platformę ePUAP –  zostaną przywrócone z dniem 03.01.2022 r. Harmonogram naborów PSF na rok 2022 musi zostać przygotowany i zostanie opublikowany najpóźniej do dnia 01.12.2021 r.

UWAGA!!!

Operator informuje o wyczerpaniu alokacji w projekcie.

UWAGA!!!

Operator informuje o wyczerpaniu alokacji w projekcie. Nabór od 02-05.11.2021 roku, był ostatnim naborem. Po uzyskaniu ewentualnych rezerw, nabory zostaną wznowione

Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 05-08.10.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 22.10.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie  pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Brak możliwości osobistego kontaktu. Punkty pracują zdalnie

Podstawowa Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 05-08.10.2021

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Fiszki złożone przed i po dniu naboru oraz fiszki złożone przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 w dniu naboru nie były uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń. Ponadto Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 19.10.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać wyłącznie pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. Ze względu na pandemię nie ma możliwości osobistego składania dokumentów. Punkty pracują zdalnie

Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 07-10.09.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 23.09.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Przypominamy, iż punkty pracują zdalnie, wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Podstawowa Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 07-10.09.2021

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Fiszki złożone przed i po dniu naboru oraz fiszki złożone przed godziną 10.00 i po godzinie 15.00 w dniu naboru nie były uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń. Ponadto Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 20.09.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

Ostateczna Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji – nabór 10-13.08.2021

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 27.08.2021 włącznie. Liczy się data wpływu.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy przesłać pocztą lub kurierem na wskazane adresy w zestawieniu