Biuro Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”

Akademia Śląska (dawniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach)

Ul. Rolna 43; 40-555 Katowice

Tel.: 609-982-998

Mail: psf2@wst.com.pl


Subregion północny – punkt w Częstochowie,

42-200 Częstochowa,

ul. Huculska nr 40,

telefon 667 798 998


Subregion południowy – punkt w Cieszynie w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców,

43-400 Cieszyn

ul. Głęboka 12,

telefon 663 301 998


Subregion centralny – punkt w Katowicach w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach,

40-555 Katowice

ul. Rolna 43,

telefon 609 982 998


Subregion zachodni – punkt w Raciborzu – Cech Rzemiosł Różnych

47-400 Racibórz,

Jana Kilińskiego 2,

telefon 695 009 998