LISTA PODSTAWOWA

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 08.12.2022 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż w okresie naboru dokumenty przyjmowane są do godziny 15.00

Harmonogram naboru fiszek na rok 2023

  • 10 -13 stycznia 2023 roku, godz.: 08:00 – alokacja 1 000 000,00 zł
  • 31 stycznia – 03 lutego 2023 roku, godz.: 08:00  – alokacja 1 000 000,00 zł
  • 21 – 24 lutego 2023 roku, godz.: 08:00  – alokacja 1 000 000,00 zł
  • 14 – 17 marca 2023 roku, godz.: 08:00  – alokacja 1 000 000,00 zł

Operator informuje, iż powyższe nabory są skierowane do wszystkich typów MŚP.

Usługi rozwojowe winny zakończyć się najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”.

Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone do Operatora do końca września 2023. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

UWAGA

Wydłużono okres realizacji projektu do dnia 30.11.2023 r. W związku z powyższym ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych został ustalony na dzień 31.08.2023 r

Wznowione nabory fiszek w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”.

Informujemy, że w wyniku aneksowania w dniu 28.10.2022 r. umowy z Operatorem Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach (od 2 listopada pod nazwą Akademia Śląska), wznowione zostaną nabory fiszek w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”.

W związku z powyższym, wznowione zostaną nabory fiszek w ramach ww. projektu w 2022 roku, w okresie 29.11.22 do 02.12.2022 r. Rozpoczęcie naboru – godzina 8:00. Alokacja naboru to 1 000 000,00 PLN. Operator informuje, iż nabór jest skierowany do wszystkich typów MŚP.

UWAGA!!!

PROFIL NA PLATFORMIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (PUE) ZUS.

Już od stycznia 2023 każdy płatnik i osoba samozatrudniona będzie miała ustawowy obowiązek posiadania profilu na platformie usług elektronicznych (PUE) ZUS.

https://wupkatowice.praca.gov.pl/-/19433280-platniku-od-stycznia-dokumenty-rozliczeniowe-do-zus-tylko-przez-pue

OSTATECZNA Lista fiszek

Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania ostatecznej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 10.10.2022 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu. UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż zgodnie z Regulaminem Naboru w okresach przyjmowania dokumentów zgłoszeniowych, punkty są otwarte w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00;

PODSTAWOWA Lista fiszek wniosków

Lista fiszek wniosków, mieszczących się w alokacji została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. Operator przypomina, iż jeden Przedsiębiorca mógł złożyć tylko jedną fiszkę wniosku w danej rundzie naboru. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone w terminie dwóch dni od dnia opublikowania podstawowej listy fiszek wniosków. Termin liczy się od dnia następującego po dniu opublikowania ww. listy, tj. do 05.10.2022 włącznie. Liczy się data wpływu. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem na wskazane adresy w zestawieniu.

UWAGA. PUNKTY BĘDĄ PRZYJMOWAŁY TYLKO TE DOKUMENTY, które zostały im przydzielone wg opublikowanej listy. Operator przypomina, iż w okresie naboru dokumenty przyjmowane są do godziny 15.00

UWAGA!

Operator informuje, iż usługi rozwojowe z naboru 27-30.09.2022r., winny zakończyć się najpóźniej do końca stycznia 2023 roku. Jest to ostateczny termin realizacji usług, wynikający z zakończenia realizacji projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II” w marcu 2023 roku.

Jednocześnie Operator podkreśla, iż wnioski rozliczeniowe muszą zastać złożone i zatwierdzone przez Operatora do końca lutego 2023 roku.

Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.