Informacje o projekcie:

Projekt: „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚPII” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Techniczną w Katowicach. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju Przedsiębiorstwa. 

Operator:

   Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Okres realizacji:

Projekt realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2020 roku do 31 maja 2022 roku.

Wartość projektu:

9 803 458,83 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej to 7 868 123,50 zł.

Cel Projektu:

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 1200 osób z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnych z ich potrzebami z województwa śląskiego w okresie od czerwca 2020 do maja 2022 roku. Pracownicy, kadra zarządzająca, właściciele mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego będą korzystać przy współfinansowaniu, jakie daje projekt (Podmiotowy system finansowania) z usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Dystrybucja środków finansowych na realizację usług rozwojowych dostępna dla przedsiębiorstw będzie prowadzona w czterech punktach.

Dla kogo?

Grupa docelowa to 1200 pracowników, kadry zarządzającej z 350 firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw województwa Śląskiego. Odbiorcami wsparcia będą wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające stałą strukturę w zakresie zaplecza personalnego i technicznego do prowadzenia działalności na obszarze województwa śląskiego.

Kwota dofinansowania przedsiębiorcy?

Wysokość zmiennej kwoty przeliczeniowej wynosi 7500 PLN. Kwota na jednego przedsiębiorcę nie może przekroczyć 100 000,00 zł.

Planowane efekty:

- uzyskanie kwalifikacji, kompetencji przez 1200 pracowników, kadry zarządzającej po udzielonej usłudze rozwojowej,
- zrealizowanie celu rozwojowego przez 350 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego przy udziale podmiotowego systemu finansowania.

Infolinia

tel. 609982998