Przejdź do treści

Informacje o projekcie „Graj po zielone z Akademią Śląską”

Informacje o projekcie

1. Tytuł projektu: Nowe perspektywy rozwojowe mieszkańców subregionu centralnego województwa śląskiego.

2. Wartość projektu: 37 419 800,00

3. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 31 806 830,00

4. Budżet Państwa: 3 741 980, 00

5. Wkład własny: 1 870 990, 00

6. Okres realizacji projektu: 2024-07-01 – 2026-12-31

7. Dla kogo : osoby fizyczne z subregionu centralnego

Skip to content