UWAGA!!!

KOMUNIKAT DO LISTY PODSTAWOWEJ Z DNIA 16.01.2023 ROKU

Zgodnie ze stanowiskiem  WUP z dnia 16.01.2023 roku, Operator informuje, iż uznaje za poprawnie złożone fiszki wniosków Przedsiębiorców, które zostały złożone dwukrotnie przez system ePUAP. Dotyczy to wyłącznie fiszek mieszczących się w dostępnej alokacji w naborze. (Decyzja ta wynika ze zgłaszanych problemów technicznych ePUAP).

Możliwość komentowania została wyłączona.