UWAGA! OPERATOR UWALNIA OSZCZĘDNOŚCI

W myśl zapisu Regulaminu Naboru do Projektu § 2. Procedura rekrutacyjna do projektu, Ust. 7. Zasady tworzenia ostatecznej listy fiszek przez Operatora PSF: Pkt 9) W przypadku ostatniego naboru w projekcie, Operator ma prawo – po uwolnieniu się oszczędności – do kontaktowania się z kolejnymi Przedsiębiorcami, których fiszki nie znalazły się na ostatecznej liście fiszek, z propozycją złożenia dokumentów zgłoszeniowych. Kontakt będzie następował zgodnie z kolejnością fiszek na liście. Możliwość dofinansowania będzie uzależniona od pozytywnej weryfikacji dokumentów oraz terminu faktycznej realizacji usługi. Udzielenie dofinansowanie nie będzie wymagało ponownego złożenia fiszki.

Przedsiębiorców z listy od nr 38 do 63 zapraszamy do złożenia dokumentów. Prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie złożenia dokumentów nr tel. 609-982-998.

Dokumenty należy złożyć do Punktu Dystrybucji Wsparcia w Katowicach – Akademia Śląska, ul. Rolna 43, 40-555 Katowice.

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem do dnia: 26.06.2023r.

Usługi muszą zostać zrealizowane w terminie: od 23.07.2023 – 31.08.2023.   

Możliwość komentowania została wyłączona.