Operator PSF – Akademia Śląska zakończył wszystkie nabory wniosków do Projektu „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”

W zawiązku z powyższych przypominamy, iż wszystkie trwające usługi rozwojowe muszą się zakończyć się najpóźniej do końca sierpnia 2023 roku. Wnioski rozliczeniowe muszą zostać złożone do Operatora najpóźniej do końca września 2023 roku. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

Możliwość komentowania została wyłączona.