Nabór ciągły u Operatora WST2

W związku z uwolnieniem środków w projekcie „Śląski system PSF wsparciem rozwoju MMŚP II”  (e-PUAP – fiszka WST2), Operator wznawia nabór w trybie ciągłym od dnia 10 lipca 2023 o godz. 8:00:00 

Pula środków finansowych przewidzianych na nabór to 600 000,00 zł (nabór ciągły do wyczerpania alokacji).

 Nabór skierowany jest do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

 Informujemy, iż usługi rozwojowe w projekcie muszą zostać zakończone do dnia 30.09.2023. Wnioski rozliczeniowe najpóźniej do końca października 2023 roku. Operator nie dokona płatności wobec wniosków złożonych po tym terminie.

Dokumenty należy składać wyłącznie – Akademia Śląska ul. Rolna 43, Katowice (pocztą/kurierem lub osobiście).

Zgodnie z obowiązującymi od 01 lipca 2023 roku, zasadami naboru do projektu, przedsiębiorca składa fiszkę wniosku nie później niż 1 miesiąc przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej. Dokumenty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do Operatora w terminie dwóch dni od dnia złożenia fiszki. Liczy się data wpływu dokumentów.

Możliwość komentowania została wyłączona.